top of page

Hvad er kinesisk medicin, herunder akupunktur:

 

Kinesisk medicin er en flere tusind år gammel tradition, som har sine rødder tilbage i det gamle Kina. I Kinesisk medicin tages der udgangspunkt i det hele menneske, dennes livsstil og kost. Kinesisk medicin består af en række behandlingsmetoder, den mest kendte er akupunktur, men der arbejdes også med moxa (varme), kostvejledning, copping (udrensning af affaldsstoffer), urtemedicin/kosttilskud og QI gung (bevægelse).

 

Jeg tilrettelægger min behandling udfra en grundig journaloptaglese, med udgangspunkt i den kinesiske medicin og inddrager de nødvendige elementer.

Jeg vælger akupunkturpunkter udfra de ubalancer der er, kombinere evt med varme eller copping. Når punktet påvirkes med nålen, aktiveres de energier som skaber ubalancen. På den måde får kroppen at vide, hvordan den skal arbejde for at genskabe balancen. Ved behov vejleder jeg i kostændringer som ville være gavnlig for den enkelte eller i urtemedicin, kosttilskud og vitaminer.

 

Akupunktur er fantastisk effektiv til mange forskellige lidelser, så som: Kroniske smerter, hovedpiner/migræne, allergi og problemer i bevægeapperatet.

Behandlingen udføres uden ubehagelige bivirkninger.

 

Som akupunktør, er det efter min mening vigtig at man kender sine begrænsninger. Jeg har defor et godt samarbejde med praktiserende læger, kiopraktore, fysioterapeuter og fodterapeuter i byen, som jeg henviser til hvis der er behov for det.

P9290716.JPG

Hvad er et akupunkturpunkt og hvordan virker akupunktur:

 

-Et akupunkturpunkt er et punkt på kroppen hvor der udveksles mange informationer, både indefra kroppen og udefra. Derfor er der mange akupunkturpunkter på ryggen og omkring alle led på kroppen.

 

-Der er forskellige teroier om hvordan og hvorfor akupunktur virker. Nogle, især læger prøver at forklare det ud fra en vestlig medicinsk forståelse af kroppen. De mener at akupunktur stimulere nerver eller påvirker kroppens produktion af hormoner og naturlige smertehæmmer, de såkaldte indofiner. Dette giver imidlertid kun delvis forklaringen, resten mener de er placebo (på dansk indbildning)

 

For at forstå akupunkturens virkning skal man acceptere at der findes andre forklaringer på hvordan kroppen hænger sammen. Det vil være for omfattende at give en grunddig forklaring på vores fysiologi set fra et Kinesisk medicinsk synspunkt her, jeg vil i stedet prøve at give et kort indblik her:

 

I Kinesisk medicin skældner man ikke mellem kroppen og psyken.

Alle organer i Kinesisk medicin har et fysisk, et psykisk og et følelsesmessigt aspekt. Når der er ubalance i en del, vil dette kunne ses i de andre dele. Alle symptomer er relaterede til hinanden og personen som helhed. Kroppen ses som en balance mellem Yin & Yang. Alle sygdomme og ubalancer kan forståes ud fra denne dynamik. For at en person skal kunne blive rask, skal disse ubalancer genoprettes.

 

I Kinesisk medicin er det der gør os levende og er drivkraften i vores krop QI, QI dannes ud fra den luft vi indånder, den mad vi spiser og den væske vi drikker. Hvis vi har for lidt QI eller den bliver blokeret, vil det give ubalance eller sygdom. QI flyder igennem kroppen og er bla. Koncentreret i nogle baner som kaldes medianer. Det er på disse medianer, at de fleste punkter som bruges i akupunktur findes. Ved at placere nålen som er hårfin i et akupunkturpunkt, kan man stimulere QI og dermed påvirkebalancen mellem Yin & Yang

 

Jo længere tid ubalancen har været der jo mere skade har den gjort og jo længere tid tager det at genoprette ubalancen.

bottom of page